ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)   อักษรย่อ    ท.ว.ต.        

ตั้งอยู่เลขที่ 45     ถนน ธรรมคุณากร    ตำบล มหาชัย     อำเภอ เมืองสมุทรสาคร    จังหวัด สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์  74000     โทรศัพท์ 0-3441-2005      โทรสาร   0-3441-2005  

Web site : www.wattuk.ac.th            E-mail :  admin@

    โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) ตั้งอยู่เลขที่ 45  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  โทรศัพท์  034-412005  สังกัด เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดการเรียนการสอน ในระดับ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่  3  ไร่  2  งาน 

    โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เดิมชื่อ สมบูรณ์ศึกษาลัยสร้างขึ้นเมื่อปี พ..2468 ที่หน้าวัดตึกมหาชยารามบริเวณศาลาท่าเรือในปัจจุบัน โดยทุนทรัพย์ของ ขุนเชิดมหาชัย (เป้า เจียมไชยศรี) กำนันตำบลมหาชัย โรงเรียนมีขนาด 24´6 เมตร มีมุขกลางเป็นไม้สักทั้งหลัง แบ่งออกเป็น 3 ห้องเรียน จุนักเรียนได้เต็มที่ห้องละ 50 คน ราคาในสมัยนั้นประมาณ 5,000 บาท

    ขุนเชิดมหาชัยได้มอบให้กระทรวงธรรมการ โดยตั้งชื่อว่า สมบูรณ์ศึกษาลัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 1พฤษภาคม  พ..2469 โดยมีนายประวัติ  ตู้จินดา เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่

     โรงเรียนสมบูรณ์ศึกษาลัยได้โอนไปสังกัดเทศบาล ตามหนังสืออำเภอเมืองสมุทรสาครที่ 1289/2480 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2480  เรื่อง การมอบโอนตัวครูและโรงเรียน

 โรงเรียนสมบูรณ์ศึกษาลัยได้โอนกลับไปอยู่กับอำเภอเมืองสมุทรสาครอีกครั้ง ตามหนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสาครที่ 793/2486 เรื่อง โอนโรงเรียนให้อำเภอจัดทำ                    

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ..2506   ได้โอนโรงเรียนสมบูรณ์ศึกษาลัยจากประชาบาลให้กับเทศบาลมาจนถึงปัจจุบัน 

     ต่อมาทางเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีนายสุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นนายกเทศมนตรีร่วมกับคณะกรรมการวัดตึกมหาชยาราม และท่านเจ้าคุณพระสมุทรคุณากร เจ้าอาวาสวัดตึกมหาชยาราม พร้อมประชาชนและผู้ปกครองได้จัดสร้างอาคารเรียน  2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด 10´52 เมตร ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน เปิดใช้เรียน ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม ..2510 พร้อมกันนี้ได้ย้ายอาคารเรียนเดิมมาก่อสร้างในที่เดียวกัน มีนายพะยอม อิ่มอำไภย เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น    “โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)”