เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

                                                วัดตึกมหาชยาราม                                               สวยสดงดงามเมื่อยามได้มอง

                                เฉิดฉันตะวันฉายส่อง                                                        สีเหลืองเรืองรองพุทธศาสนา

                                แพร่ธรรมองค์พระสัมมา                                                  และพัฒนาภูมิปัญญาไทย

                                บ้านเมืองจะเรืองวิไล                                                         สืบสานสายใยสู่เยาวชน

                                วิชาพัฒนาก้าวไกล                                                              พร้อมด้วยวินัยตั้งใจฝึกฝน

                                เส้นทางแห่งการสร้างตน                                                  มานะอดทนไม่เกียจไม่คร้าน

                                เรียนไปหัวใจเบิกบาน                                                        ทั้งครูอาจารย์ท่านก็หรรษา

                                เกื้อกูลเพิ่มพูนวิชา                                                              ไขคลังปัญญาด้วยความปรานี

                                                ชาวประชามาร่วมจิตใจ                                      วัดก็ให้อาศัยบารมี

                                ความหวังครูนำสู่จุดหมาย (ดนตรี...)                             ศิษย์หญิงชายให้ไปถึงที่ (ดนตรี...)

                                                วัดตึกมหาชยาราม                                               ม่วงขาวนิยามว่าความรู้ดี

                                คุณธรรมน้อมนำชีวี                                                            สร้างสมความดีด้วยความกล้าหาญ

                                น้ำเพชรของเทศบาล                                                          ยอดวิชาการวัดตึกมหาชัย

                                เรียนดีและมีวินัย                                                                 จึงสู่เส้นชัย  ชโย  ชโย .......

 

ประพันธ์และเรียบเรียงโดย  อาจารย์ชินกร   ไกรลาศ