สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน ม่วง - ขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชงโค